ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ

Ξεκίνα απο της 05/2013 η εφαρμογή του νέου Επενδυτικού νόμου σύμφωνα με τον οποίον δίνετε η δυνατότητα σε υπηκόυς τρίτων χωρών εκτος Ευρωπαικής Ενώσης και Shenghen που επενδύουν σε ακίνητη περιουσία ύψους 250.000 € και άνω να λαμβάνουν Bίζα για 5 χρόνια με δυνατότητα ανανέωσης για τους ίδιους και τις οικογένειές τους.

Περισσότερα:

Residence Permits – Real Estate Owners in Greece.
Υπουργείο Ανάπτυξης – Νέος Επενδυτικός Νόμος (Απρίλιος 2013)

Print